Ontmoetingen in het voorhuis

De Hoeve heeft een voorhuis en een achterhuis. Terwijl het achterhuis een plek is voor een korter of langer verblijf van gasten, biedt de ruime woonkeuken van het voorhuis de mogelijkheid voor ontmoetingen tussen ouders/opvoeders. 

Je vragen delen met andere opvoeders
Over opvoeden is in de loop der jaren veel kennis vergaard, maar er leven misschien nog wel veel meer vragen. Als het te moeilijk wordt kunnen opvoeders terecht in de hulpverlening. Hoe fijn is het om in een veel eerder stadium vragen of mogelijke zorgen te delen met andere opvoeders?

Wie zou u willen ontmoeten?
Herkent u deze behoefte? Bel of mail dan naar Anna Rensen via info@dehoevehuisseling. Geef daarbij vooral aan wie u zou willen ontmoeten (bijvoorbeeld opvoeders van kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie, opvoeders van kinderen met een specifieke diagnose, alleenstaande ouders, gescheiden ouders, etc.).

Comments are closed.